tisdag 3 maj 2011

Vad är rasism egentligen?

Debatten om rasism i Sverige lyser starkt med sin frånvaro. Alltför många drar för enkla slutsatser om rasismens orsak och verkan; vissa menar att det bara handlar om individers agerande med ett individuellt ansvar, andra menar att det är en kapitalistisk komplott och inget mer. Men oavsett hur man beskriver det så krävs det en nyvaknad debatt om varför rasism över huvud taget existerar i samhället, vad vi gör för att bryta ner den och hur vi förebygger en negativ utveckling inför framtiden.

Ungdom Mot Rasisms årsmöte beslutade i mars 2011 för första gången om ett antirasistiskt idédokument, eller något som går att likna vid ett sådant. Dokumentet fick namnet "Alla Olika Alla Lika - en antirasistisk Vision & Värdegrund" och syftar till att belysa och problematisera rasismen i samhället. Här kommer ett utdrag ur dokumentet, där vi försöker beskriva vad rasism är:
Rasism måste ses som något mer än enskilda individers ideologiska övertygelse. Rasism är på många sätt en del av samhällets strukturer, dels genom att Sverige har ett historiskt arv av rasism men också för att normer upprätthålls som gör att strukturerna förstärks ytterligare. Detta manifesteras många gånger av ett tydligt ”vi-och-dom-tänkande”, i synen på människor som ”normala” och ”avvikande”, baserat på fysiska och/eller kulturella egenskaper.

Rasism som fenomen är enligt Ungdom Mot Rasism ett medvetet eller omedvetet, socialt konstruerat uttryck för makt som innefattar kategoriseringar och generaliseringar av grupper av människor, rasifierade grupper, utifrån deras fysiska och/eller kulturella egenskaper samt en uppfattning om mänsklig över- och underordning.
Utdraget är hämtat från dokumentets sammanfattning och beskriver i korta drag Ungdom Mot Rasisms syn på problemet. Det är med utgångspunkt i att rasism är ett strukturellt och inte ett individuellt problem, samt att rasism handlar om normer och makt, som vi försöker förändra samhället till det bättre.

Fler behöver ta debatten, så häng med! Skicka in ett inlägg till tadebatten@umr.nu om varför rasism är skräp och vad du tycker att samhället borde göra åt det, så lägger vi upp det här på bloggen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar