Om Ungdom Mot Rasism

Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation, partipolitiskt och religiöst obunden. Vi är kunskapscentrat för unga antirasister i Sverige, som vill engagera sig mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Organisationen är uppbyggd av, med och för unga människor i åldrarna 13-25 år och är unik i sitt slag i Sverige. Vi är ett nätverk av unga antirasister, knutna till självständiga demokratiskt uppbyggda lokalgrupper som totalt organiserar medlemmar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det gör UMR till Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. 

Genom att bedriva antirasistiskt arbete lokalt, förändrar vi samhället i stort – lokalt och regionalt, nationellt och internationellt. 

UMR:s verksamhet vilar på tre övergripande verksamhetsområden, som är nära knutna till varandra på olika sätt; 
1. Lokal verksamhet 
2. Utbildningsverksamhet 
3. Politiskt påverkansarbete

Vem som helst som är under 26 år kan bli medlem helt gratis här. Är du 26 år eller äldre kan du bli stödmedlem, för 100 kr/år. 

HISTORIK
Ungdom Mot Rasism har sitt ursprung i den svenska delen av en stor europeisk kampanj mot rasism. Kampanjen hette Alla Olika Alla Lika (All Different All Equal) och pågick mellan 1994-1996. Flera kända personer var ambassadörer för kampanjen, som till exempel Dogge Doggelito, Alexandra Pascalidou och Jonas Gardell. 1996 bildades organisationen som ett resultat av kampanjen, av flera tusen unga som ville ta vidare det arbete och engagemang som kampanjen hade dragit igång.

Läs mer om Ungdom Mot Rasism på vår hemsida!