måndag 26 mars 2012

Hela Sverige tar debatten slut - Ungdom Mot Rasism fortsätter ta debatten!

Nu, lite mer än ett år efter att kampanjen Hela Sverige tar debatten inleddes så avslutas kampanjen. Ungdom Mot Rasism har under året synts såväl lokalt som nationellt genom kampanjen vars genomslag har varit stort. Vi vill tacka alla organisationer som stöttat kampanjen på olika sätt bl.a. CISV Sweden, RFSL Ungdom, Ung Pirat, Ung & Dum, Sveriges Elevråd SVEA, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, MOKS, Vi Unga, Turkiska Ungdomsförbundet, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Röda Korsets Ungdomsförbund, Unga Synskadade, Sáminuorra och Studieförbundet vuxenskolan.

Kampanjen Hela Sverige tar debatten är slut men vi slutar inte ta debatten för det. Den antirasistiska kampen fortsätter leva och Ungdom Mot Rasism som organisation har nya satsningar och kampanjer.

Vi har precis inlett arbetet med en skuggutredning vilken du kan läsa mer om här och vi kommer snart lansera kampanjen Röster mot Rasism.

Detta avslutande inlägg behandlar händelserna i Frankrike föregående vecka.

- - -

Återigen har Europa skakats av ett terrordåd. Denna gång har en person tillhörande den muslimska minoriteten angripit personer ur den judiska minoriteten, däribland barn men också personer med samma ursprung som han själv. Hans motiv var dubbel hämnd, hämnd för de palestinska barn som dör i konflikten mellan Israel och palestinierna och för den franska statens utlandsåtaganden.

Det har återigen accentuerat utsattheten för minoriteter i vårt samhälle, framför allt för den judiska minoriteten. Men beroende på hur den efterföljande debatten tar sig uttryck kanske också för den muslimska minoriteten. Det är djupt olyckligt.

Det enda ett terrordåd av den här digniteten kan leda till är mer förvirrade tankar än de som redan finns kopplat till människors rättigheter, framför allt minoriteternas. Det är därför vi – som samhällsmedborgare – måste ta vårt ansvar för att motverka att detta dåd leder till mer ledande än det redan har gjort. Det handlar om att på bred front arbeta för människors rättigheter för att inkludera alla aspekter. Det handlar delvis om demokratiarbetet i hela vårt samhälle för att motverka att det växer upp extremister av olika slag, att förändra. Det handlar om att förstärka säkerheten för de minoriteter som upplever sig utsatta.

Vi får se hur situationen i Frankrike utvecklas. Ett Frankrike som redan är sargat när det gäller segregation och exkludering. Ett av få europeiska länder som har ett slöjförbud. Ett land där en person, som representerar ett främlingsfientligt parti, tävlar om presidentposten, något de andra presidentkandidaterna försöker tackla på alla möjliga sätt, en del dåliga.

Det här får inte bli ytterligare en möjlighet att skuldbelägga grupper som redan är tyngda av skuld. Utan kanske en chans att ta tag i frågorna om saker och tings tillstånd när det gäller inkludering och exkludering. En chans att fortsätta Ta debatten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar