Om kampanjen

Det här är inte en kampanj mot enskilda rasistiska partier. Rasismen finns överallt och hela tiden i människors vardag - i politiska partier, på arbetsplatser, i skolan. Symptomen är tydliga, men så länge samhället inte vågar erkänna att rasismen finns och är ett problem så kan den inte motverkas.

Med kampanjen Hela Sverige tar debatten vill vi kraftsamla mot en allt mer utbredd rasism i människors vardag, som samhället i stort inte tycks kunna eller vilja motverka. Det är en kampanj som sätter kampen mot rasism på dagordningen, både politiskt och i människors vardag. Vi kommer att ställa krav på politiker, både lokalt och nationellt, och be dem ge svar på hur de vill motverka rasismens utbredning. 

Med tystnad stoppar vi ingen rasism!

Vi måste på allvar våga prata om rasismen som ett strukturellt samhällsproblem och hur vi på lång sikt ska motverka den. Det är dags att sluta med det ängsliga bemötandet av rasistiska partier och istället få igång en diskussion på hur vi allvar skapar ett samhälle fritt från rasism, där alla kan delta på lika villkor och ges samma livsmöjligheter.

Utan en bred samhällsdebatt kan ingen förändring ske. Debatten om debatten är slut - nu ska Sverige säga sitt! Alla ska delta och ta ställning för det samhället vi vill ha, ett samhälle fritt från rasism.

Följ vårt arbete här!

På den här sidan kan du följa vårt arbete. Verksamheten kommer innefatta 5 olika delar där vem som helst kan vara med och bidra på sitt sätt:

1. Kampanjaktivism - med lokal aktivism mobiliserar vi aktivt motstånd mot rasismens uttryck, men förebygger också att rasismen får fäste och sprids vidare. Vi kommer att ha ett omfattande utbud av kampanjmaterial som vi vill sprida brett över hela landet.

2. Digital opinionsbildning - det är inte bara på gator och torg som kampen mot rasism förs. Internet är en viktig arena för debatt och antirasistiskt motstånd. Vi kommer synas i sociala medier, på forum, i kommentarsfälten och ge våra svar på vilket samhälle vi vill ha.

3. Utbildningar - vi kommer att arrangera ett antal utbildningstillfällen för att ytterligare stärka oss i vårt antirasistiska arbete. Här kommer vi att ta upp hur vi ger Svar på tal, hur vi påverkar politiskt och hur vi mobiliserar fler.

4. Skolkampanj - inom ramen för kampanjen kommer vi vara ute på skolor och prata om rasismen som samhällsproblem och varför det är viktigt att skapa ett samhälle fritt från rasism och intolerans.

5. Politiskt påverkansarbete - vi kommer att ställa politiker till svars och uppmana dem att formulera en tydlig politik mot den strukturella rasismen, samt avkräva ansvar för den förda antirasistiska politiken, lokalt och nationellt.

Vi hoppas att alla - individer, organisationer, politiska partier och andra - vill vara med i kampen för ett Sverige där rasismen som strukturellt samhällsproblem på allvar utmanas. Vill du vara med och dra ditt strå till stacken? Kanske vill du sprida vårt kampanjmaterial, eller vill du att vi kommer och pratar på din skola? Läs mer om hur du kan engagera dig under fliken "Var med och ta debatten".

Om du har fler tankar, frågor, synpunkter eller bara vill bolla en idé, hör av dig till oss på e-post: tadebatten@umr.nu