fredag 27 maj 2011

Balkans bödel är gripen!

När krigen på Balkan bröt ut i början av 1990-talet så kom ett decennium av rasism, etnisk nationalism, folkmord och etnisk rensning att utgöra ett av den europeiska kontinentens absolut mörkaste kapitel någonsin. Det var ett krig där den egna etniska gruppens intressen sattes i första rum vilket fick de värsta tänkbara konsekvenserna som en sådan inskränkt ideologi kan resultera i. När nu "Balkans bödel", "slaktaren från Srebrenica", är gripen så får tusentals människor upprättelse och en möjlighet att se att rättvisan till slut kan skipas.

Ratko Mladic var överbefälhavare för den bosnisk-serbiska paramilitära armén under bosnienkriget 1992-1995 och står tillsammans med Radovan Karadzic som ansvarig för de många övergrepp och brott mot mänskligheten som främst den muslimska befolkningen i Bosnien utsattes för. Massvåldtäkter, systematiska förföljelser, etnisk rensning till förmån för "serbiska områden" och folkmord, motiverats av ett hänsynslöst hat, blev den vardag som tusentals och åter tusentals människor i Bosnien fick genomlida.

Massakern i Srebrenica i juli 1995 har blivit symbolen för Ratko Mladics och den bosnisk-serbiska arméns brott mot mänskligheten, då män, kvinnor och barn separerades och 8 000 muslimska män och pojkar kallblodigt avrättades - allt inför ögonen på FN.

I och med att Mladic nu grips så får de som drabbats en möjlighet att utkräva ansvar, få upprättelse och en liten möjlighet att gå vidare. För även om hatet har varit och är större än en man, även om processen att förstå och rannsaka inte får ta slut nu, så är Ratko Mladic en symbol för ett hat som måste få ett slut någon gång. Rasismen och den etniska nationalismen har aldrig några segrare, bara förlorare. Till slut kommer rättvisan ikapp den.

Läs mer: DN1, DN2, SvD, AB1, AB2, EX1, EX2, Expo1 och Expo2!

torsdag 19 maj 2011

Inlägg: Vi bygger positiv fred!

Året är 1951, världen står i kölvattnet av ett krig. Ett krig där vi bevittnat vad extrem rasism, hat och människans okunskap kan leda till. I Cincinnatti, USA, bestämmer sig en amerikansk barnpsykolog för att starta en internationell fredsorganisation, CISV – Building Global Friendship. Sedan dess har över 5100 läger och projekt ordnats världen över.

För 17 år sedan stod jag själv där med resväskan på perrongen och hade ingen aning om hur månaden på barnby i Frankrike skulle komma att prägla resten av mitt liv. Det tog många år innan jag förstod att all lek och skoj vi haft var genomtänkt och på förhand analyserats i syfte att utbilda oss barn och ungdomar i fred.

Idag är det viktigare än någonsin att agera för mänskliga rättigheter, mångfald, konfliktlösning och hållbar utveckling. Det är viktigt att vi gör skillnad såväl lokalt som globalt, men framför allt att vi ser våra medmänniskor och gör aktiva, medvetna val i vår vardag. Det lilla i det stora. Ingen är född att förtrycka människor, förstöra miljön eller sprida rasistisk propaganda. Konflikter skapas av oss människor och därför måste vi också ta vårt ansvar att lösa dem. Genom demokrati, kunskap, förståelse och gemensamt ansvar kan vi bygga positiv fred, en fredskultur där vi alla är världsmedborgare. För fred är så mycket mer än motsatsen till krig. Att arbeta för fred och vara en världsmedborgare innebär att våga ifrågasätta, vara kritisk och bemöta rasistiska och kränkande argument överallt där vi stöter på dem. På bussen, i kön i mataffären, i skolan, på arbetsplatsen…

Katarina Anjert

Vice ordförande CISV Sverige

måndag 16 maj 2011

Rasism är vardag!

Vissa menar att det inte finns någon rasism längre. Att idéerna om mänsklig rasindelning är förlegade och därmed är också rasismen som idé död. Frågan är om de människor som dagligen utsätts för kränkande behandling, diskriminering och förtryck skulle hålla med.

Igår var det omval till Västra Götalandsregionen och i delar av Örebro kommun. Sverigedemokraterna fortsätter att ta steg framåt procentuellt, även om antalet röster minskade. Därmed kan vi dra slutsatsen att om fler hade gått och röstat på ett annat parti än Sverigedemokraterna så hade framgången uteblivit. Oavsett så bekräftas dock bilden att även Sverige är ett i raden av europeiska länder där politiseringen av rasistiska idéer når framgång och där politiska partier som spelar på populism lyckas locka väljare från i stort sett alla läger.

Samtidigt kan vi läsa att diskrimineringen av människor fortsätter systematiskt. I Eskilstunakuriren går att läsa om en undersökning som Diskrimineringsombudsmannen DO genomfört, som slår fast att möjligheten att få bostad varierar helt beroende på vilket namn du har och vilken "etnisk bakgrund" du har. Det här är knappast någon nyhet. Redan 2008 konstaterade dåvarande DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) i en rapport att det förekommer omfattande diskriminering på bostadsmarknaden och att det krävs riktade åtgärder för att komma åt problemet.

Rasism syns överallt, hela tiden. Igår syntes det i valresultatet, dagligen syns det när människor nekas bostad eller arbete, eller när glåpord och våld riktas mot människor som inte passar in i ramarna över vad som antas vara det normativa som passar in i det här samhället. Regeringen har tillsatt en utredning för att få fram mer underlag för hur det antirasistiska arbetet kan utvecklas. Det är bra, men mycket mer krävs. Vi motverkar inte rasism med statliga utredningar - vi motverkar rasism genom kunskapsspridning, genom att utmana rådande normer och fyrkantiga föreställningar om vilka som passar in i det här landet. Genom att ständigt ifrågasätta och säga ifrån. Genom att ta debatten!

Sprid ordet - få fler att vara med i kampen mot rasism!

lördag 14 maj 2011

Omval i Västra Götaland och Örebro

Imorgon är det omval i Västra Götalandsregionen och Örebro kommun. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma och poängtera vikten av att även den här gången - precis som vid valdagen den 19 september - ta ställning mot rasism och Rösta Demokratiskt!

Varför? Jo, för att:

1. Det pågår ingen massinvandring
”Massinvandring” är ett begrepp som är konstruerat av rasismen självt och som används för att måla upp en hotbild som inte finns. Dessutom saknar det helt faktamässig grund.

Sverige har en reglerad invandring
Av de människor som under 2009 sökte asyl i Sverige, fick endast 27 % lov att stanna i en första instans. Detta är en lägre andel än alla Sveriges nordiska grannländer (Danmark: 58 %, Finland: 39 % och Norge: 34 %).

Återvändande svenskar är den största ”invandrargruppen”
Visste du att den största grupp som blev beviljas uppehållstillstånd i Sverige är återvändande svenskar? 18 517 svenska medborgare som bott i ett annat land mer än fyra år sökte och blev beviljade uppehållstillstånd i Sverige 2009, vilket är dubbelt så många som den näst största gruppen som kommer från Irak.

Var är medmänskligheten?
Men visst går det att påstå att det pågår en massinvandring till Sverige. Massa barn, mammor, pappor, systrar och bröder flyr till Sverige varje år. Vissa flyr från krig och politisk förföljelse – andra söker en ny hemort eller bara en ny start i livet. Vad är problemet med det?

2. Det pågår ingen islamisering
”Islamisering” är ett rasistiskt påhittat begrepp som varken går att mäta eller bevisa.

Ingen mätning finns
Sedan 1930 är det förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet, eftersom detta strider mot grundlagen om religionsfrihet. De rasistiska grupperna gör därför bäst i att sluta prata om ”islamisering” och kategorisera människor som muslimer, om de faktiskt står för det demokratiska Sverige som de säger sig vilja värna om.

Det finns 10 moskéer och 3 400 kyrkor
Hur kan en religiös byggnad eller en persons rätt till tro, vara ett hot mot ett Sverige där vi tror på religionsfriheten? Dessutom finns det inte ens 10 fullskaliga moskéer i Sverige, samtidigt som Svenska Kyrkan samlar över 3 400 kyrkor i sina församlingar.

Rasismen saknar grund
"Islamisering" är ett förvirrat påhitt. För vissa betyder det att det kommer muslimer till Sverige eller att det byggs moskéer, medan andra beskriver det som någon slags ”muslimsk indoktrinering”. Inget av detta går att bevisa och så sent som hösten 2009 erkände Jimmie Åkesson, partiledaren för det rasistiska partiet Sverigedemokraterna, att han ljög då han inte har fakta för att bevisa en påstådd "islamisering".

3. Ingen ska tvingas att assimileras
Den felaktiga uppfattningen om att den svenska integrationspolitiken totalt har ”misslyckats” bygger på en förvrängd syn om att människor som kommer till Sverige ska ”assimileras”.

Assimilation – ingen demokrati
Sverige slutade officiellt att driva en aktiv assimilationspolitik efter 1970-talet. Det var ett naturligt steg att ta då ett demokratiskt land inte kan driva en politik som syftar till att påtvinga människor en viss kulturell identitet.

Assimilation är strukturell diskriminering
Assimilation handlar i grunden om en social konstruktion av en homogen kulturell gemenskap, ett ”Vi”, som alla människor i ett land förväntas efterleva för att bli accepterade. Människor som inte är en del av den kulturella gemenskapen, ett ”Dom”, är inte heller välkomna i det landet.

Integration är ömsesidig
Alla som faller utanför normens ”Vi” riskerar att ställas inför en hårdare vardag än de som faller innanför normen. En person med svensktklingande namn har 50 % större chans att få komma på en arbetsintervju än en med arabisktklingande namn. Rasistiska hatbrott ökar. 2009 anmäldes ca 4 700 stycken. Alla i samhället måste bära ansvaret för att integrationen är bra, inte bara vissa grupper.
_ _ _

Det kan vara svårt att se varför det är viktigt att gå och rösta imorgon, när valet redan hållits en gång. Men kom ihåg att det är 1,3 miljoner röster som ska räknas - resultatet kan därför få stor inverkan på samhället, trots att det "bara" är i en region och en kommun som omval sker.

Så gå och rösta imorgon och Rösta Demokratiskt!

SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3.

fredag 6 maj 2011

Regeringen tillsätter en utredning om rasismen i Sverige - välkommet säger vi!

Idag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag en ny särskild utredning som regeringen vill göra, om rasismen och främlingsfientligheten i Sverige. Särskild utredare blir Röda Korsets avgående ordförande Bengt Westerberg som fram till oktober nästa år har på sig att kartlägga och presentera konkreta åtgärder för att motverka rasismen i samhället. En välkommen utredning tycker vi, så klart!

Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism, kommenterar beskedet i ett pressmeddelande så här:
Ungdom Mot Rasism har under en lång tid drivit på att samhället i högre utsträckning behöver kraftsamla mot den utbredda rasism som finns i människors vardag. Att integrationsministern nu tillsätter en utredning som ska ge ett samlat grepp om arbetet mot rasism är därför välkommet och jag hoppas att den kan lyfta nya viktiga perspektiv.
En viktig del i utredningen säger Erik Ullenhag är att titta på hur skolan kan vara en central arena i arbetet mot rasism. Särskilt detta är intressant, eftersom just skolan är en fråga som Ungdom Mot Rasism länge poängterat är viktigt att utveckla det antirasistiska arbetet inom. En punkt i denna kampanjs budskap är ju just att göra förebyggande antirasistiskt arbete i skolan obligatoriskt och inte något som skolor kan prioritera bort.

Hela pressmeddelandet från Ungdom Mot Rasism kan du läsa här!

Läs mer om utredningen som Bengt Westerberg ska leda på regeringens hemsida här eller i Svenska Dagbladet som skriver om utredningen här!

torsdag 5 maj 2011

Inlägg: "Med kunskap har vi starkare argument"

Rasism är skräp, det är många av oss ense om. Dock är det få av oss som vill känna igen oss när ordet rasism lyfts fram. Rasister är alltid "dom där andra" har jag märkt. Även ifall en individ säger "om de inte kan anpassa sig till vårt samhälle så har de inget här att göra", anser personen sig fortfarande inte vara rasist. Därför känns det dumt av mig att skriva vad rasism är, eftersom det är tydligt att det är en fråga om individuell tolkning.

Vad vi kan göra åt denna växande problematik är att bekämpa fördomar, för det är i fördomarna som rasismen tar fäste. Media har ett ansvar att berätta om saker personer har fördomar emot. De behöver lyfta fram andra perspektiv om en grupp individer, i stället för att rapportera om brott och negativt beteende. Till exempel muslimer. Många har fördomar mot muslimer och Islam som religion, utan att veta särskilt mycket om vad hela diskussionen handlar om. Ifall fler svenskar satte sig in i de muslimska traditionerna och till exempel fick höra fler positiva citat från Koranen tror jag de hade förstått varför många av våra medborgare håller sin religion nära hjärtat.

Ifall vi fick veta mer om våra etniciteters historia och kulturer hade vi lättare kunnat nyansera våra åsikter och se att det finns ett bredare perspektiv att ha i åtanke än att utgå från att varje enskild individ antingen är ”ond” eller ”god”.

Samhället har ett ansvar i att ta debatten, och i stället för att idiotförklara oliktänkande - förstå deras perspektiv och åsikter. Jag behöver inte respektera rasistiska åsikter, men det är att föredra om jag kan förstå hur andra tänker innan jag argumenterar emot. När det kommer till mer extrema situationer, till exempel när någon gör ett direkt rasistiskt yttrande, så är det viktigt att säga ifrån på skarpen och aldrig acceptera negativt beteende.

Jag tycker att ett stort ansvar ligger hos oss som vill förändra rasistiska åsikter. Genom att ge personerna som inte delar våra åsikter en chans att få tala, i stället för att försvara sig. Jag tror inte att vi får fler med oss genom att idiotförklara varenda oliktänkande. Mig veterligen springer inte alla Sverigedemokrater runt och hyllar Hitler, även om jag inte har någon respekt för partiets politik.

En människa är inte sina handlingar, och var människa förtjänar att få höras. Vad vi behöver är positiv förstärkning och ett bredare register. Med förståelse kommer vi långt, och med kunskap har vi starkare argument.

Ida Bromée Mellberg

onsdag 4 maj 2011

Har det hänt något sen 1979?

Ja, det är sant att invandrare här i landet på grund av sina språksvårigheter av myndigheterna ofta behandlas som omyndiga barn. Det spelar ingen roll om man är sju eller sjuttio år, svenskarna vet ändå bäst. Jag tror att de räknar vår ålder från vår ankomstdag. Därför ska jag börja i första klass till hösten. Jag fyller åtta i år. Jag kom hit den 25 maj 1971. Det är min nya födelsedag. Då brukar jag få massor av leksaker och godis av mina invandrarlekkamrater. Den här boken handlar om oss invandrarbarn mellan sju och sjuttio år och vårt nya liv här i landet.
Så beskrev författaren Mahmut Baksi det i sin bok Hasan Aga 1979. En cynisk men verklighetstrogen beskrivning av ett normativt svenskt samhälle. Det här är över 30 år sedan och förhoppningsvis tänkte sig nog Mahmut Baksi att Sverige skulle utvecklas till det bättre - frågan är om det blivit bättre.

Än idag är det svenska samhället uppbyggt av normer och föreställningar som begränsar. Konstruktionen av "svenskhet" i kontrast till "det Andra" - dvs. "invandrarskapet", ofta belagt med ett religiöst (muslimskt) perspektiv - är uppenbart stark och står i många avseenden helt oproblematiserat.

Det krävs en förändring; det krävs att svenska politiker, svensk media och det svenska samhället i stort börjar ifrågasätta och motverka de normerande och rasistiska strukturer som bygger upp det här landet. För många gånger krävs det inte mer än ett ifrågasättande, men så länge vi inte vågar erkänna att det finns problem med rasism i Sverige - strukturella problem med rasism - ja, då kommer vi inte heller kunna komma någonstans.

Mahmut Baksi beskrev det 1979 och även om mycket blivit bättre i Sverige sen dess, så finns det stora steg kvar att ta.

tisdag 3 maj 2011

Vad är rasism egentligen?

Debatten om rasism i Sverige lyser starkt med sin frånvaro. Alltför många drar för enkla slutsatser om rasismens orsak och verkan; vissa menar att det bara handlar om individers agerande med ett individuellt ansvar, andra menar att det är en kapitalistisk komplott och inget mer. Men oavsett hur man beskriver det så krävs det en nyvaknad debatt om varför rasism över huvud taget existerar i samhället, vad vi gör för att bryta ner den och hur vi förebygger en negativ utveckling inför framtiden.

Ungdom Mot Rasisms årsmöte beslutade i mars 2011 för första gången om ett antirasistiskt idédokument, eller något som går att likna vid ett sådant. Dokumentet fick namnet "Alla Olika Alla Lika - en antirasistisk Vision & Värdegrund" och syftar till att belysa och problematisera rasismen i samhället. Här kommer ett utdrag ur dokumentet, där vi försöker beskriva vad rasism är:
Rasism måste ses som något mer än enskilda individers ideologiska övertygelse. Rasism är på många sätt en del av samhällets strukturer, dels genom att Sverige har ett historiskt arv av rasism men också för att normer upprätthålls som gör att strukturerna förstärks ytterligare. Detta manifesteras många gånger av ett tydligt ”vi-och-dom-tänkande”, i synen på människor som ”normala” och ”avvikande”, baserat på fysiska och/eller kulturella egenskaper.

Rasism som fenomen är enligt Ungdom Mot Rasism ett medvetet eller omedvetet, socialt konstruerat uttryck för makt som innefattar kategoriseringar och generaliseringar av grupper av människor, rasifierade grupper, utifrån deras fysiska och/eller kulturella egenskaper samt en uppfattning om mänsklig över- och underordning.
Utdraget är hämtat från dokumentets sammanfattning och beskriver i korta drag Ungdom Mot Rasisms syn på problemet. Det är med utgångspunkt i att rasism är ett strukturellt och inte ett individuellt problem, samt att rasism handlar om normer och makt, som vi försöker förändra samhället till det bättre.

Fler behöver ta debatten, så häng med! Skicka in ett inlägg till tadebatten@umr.nu om varför rasism är skräp och vad du tycker att samhället borde göra åt det, så lägger vi upp det här på bloggen!