måndag 26 mars 2012

Hela Sverige tar debatten slut - Ungdom Mot Rasism fortsätter ta debatten!

Nu, lite mer än ett år efter att kampanjen Hela Sverige tar debatten inleddes så avslutas kampanjen. Ungdom Mot Rasism har under året synts såväl lokalt som nationellt genom kampanjen vars genomslag har varit stort. Vi vill tacka alla organisationer som stöttat kampanjen på olika sätt bl.a. CISV Sweden, RFSL Ungdom, Ung Pirat, Ung & Dum, Sveriges Elevråd SVEA, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, MOKS, Vi Unga, Turkiska Ungdomsförbundet, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Röda Korsets Ungdomsförbund, Unga Synskadade, Sáminuorra och Studieförbundet vuxenskolan.

Kampanjen Hela Sverige tar debatten är slut men vi slutar inte ta debatten för det. Den antirasistiska kampen fortsätter leva och Ungdom Mot Rasism som organisation har nya satsningar och kampanjer.

Vi har precis inlett arbetet med en skuggutredning vilken du kan läsa mer om här och vi kommer snart lansera kampanjen Röster mot Rasism.

Detta avslutande inlägg behandlar händelserna i Frankrike föregående vecka.

- - -

Återigen har Europa skakats av ett terrordåd. Denna gång har en person tillhörande den muslimska minoriteten angripit personer ur den judiska minoriteten, däribland barn men också personer med samma ursprung som han själv. Hans motiv var dubbel hämnd, hämnd för de palestinska barn som dör i konflikten mellan Israel och palestinierna och för den franska statens utlandsåtaganden.

Det har återigen accentuerat utsattheten för minoriteter i vårt samhälle, framför allt för den judiska minoriteten. Men beroende på hur den efterföljande debatten tar sig uttryck kanske också för den muslimska minoriteten. Det är djupt olyckligt.

Det enda ett terrordåd av den här digniteten kan leda till är mer förvirrade tankar än de som redan finns kopplat till människors rättigheter, framför allt minoriteternas. Det är därför vi – som samhällsmedborgare – måste ta vårt ansvar för att motverka att detta dåd leder till mer ledande än det redan har gjort. Det handlar om att på bred front arbeta för människors rättigheter för att inkludera alla aspekter. Det handlar delvis om demokratiarbetet i hela vårt samhälle för att motverka att det växer upp extremister av olika slag, att förändra. Det handlar om att förstärka säkerheten för de minoriteter som upplever sig utsatta.

Vi får se hur situationen i Frankrike utvecklas. Ett Frankrike som redan är sargat när det gäller segregation och exkludering. Ett av få europeiska länder som har ett slöjförbud. Ett land där en person, som representerar ett främlingsfientligt parti, tävlar om presidentposten, något de andra presidentkandidaterna försöker tackla på alla möjliga sätt, en del dåliga.

Det här får inte bli ytterligare en möjlighet att skuldbelägga grupper som redan är tyngda av skuld. Utan kanske en chans att ta tag i frågorna om saker och tings tillstånd när det gäller inkludering och exkludering. En chans att fortsätta Ta debatten!

fredag 2 mars 2012

Rasismen mot tiggarna

I min hemstad i Örebro hade vi under förra året en familj romer från Rumänien som försökte skapa sig ett bättre liv här än i sitt hemland. Det gick inte alls bra, de hamnade tiggande på Örebros gator och levde i ett ihopsnickrat sjul i utkanten av ett bostadsområde, nära någons pulkabacke. Mitt i någon slags svensk idyll.

Förra året rasade också en debatt om att förbjuda tiggeri. Stockholmspolisen tvångsdeporterade ett 30-tal romer som de tyckte inte hade rätt att tigga där. Sverigedemokraterna gjorde till sin käpphäst att förbjuda de där invandrartiggarna. (Det har jag skrivit mer om här: SDs förslag att förbjuda tiggeri skiner av rasism)


Hemma i min hemstad Örebro tyckte jag att polisens dåvarande informatör gjorde rasistiska anspelningar när han i flera uttalanden menade på att det "ofta" finns kriminella nätverk i bakgrunden. Han skapade en bild genom media av att dessa tiggande romer var tjuvar, hade med tjuvar att göra, men behövde aldrig belägga detta.

Om vi istället försöker sätta oss in och förstå, pratar med dessa människor, så kryper det fram en annan bild. Det var inget slott fullt med tjuvgods som dessa människor levde i, de levde i ett unket skjul. De är romer och tillhör därmed europas mest utsatta folkgrupp. De förföljs alltid av rykten om att de är tjuvar och har fuffens för sig. Kanske var det därför som ingen ifrågasatte när polisens egen informatör slänger ur sig rasistiska anspelningar han aldrig behöver belägga.

Europarådet kom i förra veckan med en rapport om rasismern mot romer och den otroliga utsatthet som de lever under i Europa. Sverige får sin beskärda del av kritiken då vi utvisar en hel del romer till osäker framtid.

Strukturell rasism mot romer
Strukturell rasism är för mig när exempelvis myndigheter gör anspelningar mot att människor skulle vara tjuvar för att de kommer från ett visst land eller tillhör en folkgrupp. Dessa strukturer bärs upp av aktörer såsom polisens dåvarande införmatör i min hemstad men också av de lokala Sverigedemokraterna som vill förbjuda tiggeri.

Vi har en aktör som människor litar på som far med osanning och hittepå och spär på redan etablerade fördomar. Sedan sveper nästa aktör in och försöker förbjuda något som människor tror är ett problem utifrån vad den första aktören sagt. Den rasistiska strukturen återskapas och fördomarna förnyas och får fortsatt liv.

Bara för att vi i Ungdom Mot Rasism vill prata om rasistiska strukturer får vi inte glömma bort att ifrågasätta de aktörer som upprätthåller eller återskapar rasistiska stukturer som diskriminerar människor.

Behandlas inte som lika mycket människor som andra
Egentligen ville jag mest skriva om hur fruktansvärt äckligt det är att se när samhället tar sin hand ifrån några, bara för att det enkelt går att peka på att de inte tillhör "oss". Trots att de är lika mycket här i Sverige som vi andra så har de inte samma rättigheter, de är tydligen inte lika mycket människor och förtjänar inte ett lika drägligt liv som vi andra. De kan tydligen gott bo i sitt skjul byggt av små träbitar och plastskräp. De kan minnsan gott sitta på Örebros gator och tigga, utan att någon myndighet eller socialtjänsten har ett ansvar att göra något. Det är för mig ett svek mot mänskligheten och människovärdet.

Kanske håller du inte med mig om just detta sista, men jag hoppas du håller med mig om det övriga i blogginlägget. Vi måste åtminstone bekämpa rasismen, men jag hoppas så innerligt att du har samma syn på medmänsklighet som jag.

För jag blir upprörd. Och provocerad. De tillhör en folkgrupp som lever i utsatthet på grund av rasism och diskriminering som frodas i Europa just nu. De försöker skapa sig ett bättre liv någon annanstans. Men även där(här) bemöts de med misstänksamhet från våra myndigheter och ingen vill ta ansvar för att hjälpa dessa människor som fallit offer för något som kallas rasifiering. De är "dem" som inte passar in, som inte klär sig som oss, inte pratar samma språk och som "vi" nog inte vill ha här. De är rasismens offer som ingen vill ha med att göra.

Vi måste bli bättre på att prata om den rasism som drabbar romer. Tystnaden är inte okej.

Niclas Persson
Styrelesledamot, Ungdom Mot Rasism

fredag 9 december 2011

Salem i Gamla Stan

Nu till helgen genomförs en stor och mycket uppmärksammad nazistdemonstration under parollen ”Stoppa svenskfientligheten – till värn för norden”. Demonstrationen genomförs mitt i centrala Stockholm imorgon lördag med utgångspunkt på mynttorget i Gamla Stan.

Inte mindre än fyra motdemonstrationer kommer att anordnas av i tur och ordning ”Stoppa nazisterna aktivt ickevåld” ”vi är 94 % "LO distriktet i Stockholms län” ”Ljudiska konspirationen”.

Ungdom Mot Rasism arrangerar inte någon motdemonstration, vare sig riksorganisationen eller någon av dess lokalföreningar. Vi är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation och vi ägnar oss dagligen åt att bekämpa rasismen; på skolor, inom politiken och på nätet. Ungdom Mot Rasism anser att det är av stor vikt att även bemöta de konkreta, synliga företrädarna för rasismen som kommer synas i centrala Stockholm på lördag men är inte arrangör av någon manifestation. Detta beslut går i linje med de vi fattat kring deltagande i Salem och motdemonstrationerna i samband med moskébygget i Göteborg i våras. Vi vill dock självklart uppmana alla antirasister att demonstrera och visa sitt motstånd mot rasism nu på lördag.

Det är av mycket stor vikt för antirasismen i Sverige att motdemonstrationerna genomförs utan användandet av våld. Antirasism är att handla, att aktivt ta ställning mot rasism, men det är också att ta ställning för ett samhälle fritt från rasism. Ett ställningstagande för demokrati och mångfald. Ett ställningstagande som med självklarhet utesluter möjligheten att använda våld som en metod att nå sina syften. Bär med er detta imorgon!


Anton Landehag/

Ordförande Ungdom Mot Rasism

Hota till tystnad

Det är lätt att fly in i sin egna bubbla och installera trippla lås på dörren när telefonen gång på gång ringer och en man i andra änden av luren berättar på vilket sätt du ska bli sönderslagen, dödad och våldtagen utanför adressen du bor på.


Tidigare i veckan skrev DN om sajten Avpixlat.info. I artikeln lyftes det i ett kort parti vad som händer med dem som blir avpixlade. Tyvärr var detta stycke alldeles för kort. Vi på Ung&Dum vill lyfta detta ännu mer och peka på det uppenbara sambandet mellan att bli publicerad på avpixlat och den våg av hot som följer. Vi kan självklart inte svara för alla, men vi kan berätta vilka konsekvenser deras publicering om oss har fått.

Ung&Dum jobbar antirasisitiskt genom att synliggöra vithetsnormen, alltså att se vilka fördelar du får om du uppfattas som etnisk svensk. Vilken makt som kommer om du uppfattas som vit i Sverige. Det handlar att som vit vara medveten om vilken maktposition du automatiskt har och vilka fördelar du får. Det handlar inte om att utrota vita eller skuldbelägga, utan medvetandegöra så att vi tillsammans kan jobba för ett mer öppet samhälle där din hudfärg varken innebär för- eller nackdelar.

Den 23 november publicerade vi en kort info-film som beskriver hur vithetsnormen fungerar. Filmen låg okommenterad på vår youtubekanal i fem dagar. Den hade ungefär 80 visningar när Avpixlat sent på kvällen den 28 november publicerade filmen på sin sajt.

Filmen är nu uppe i över 9 000 visningar och har mer än 250 kommentarer, nästan uteslutande aggressiva, hånfulla och rasistiska. Kommentarerna och visningarna är en sak. Det som har blivit långt mycket värre är de hotfulla mejl och telefonsamtal vi, våra avsändarorganisationer och aktiva barn och unga i projektet har mottagit.

Vi diskuterar gärna olika synsätt och perspektiv. Vad vi aldrig kommer att acceptera är hot. Att få mejl där det står att vi borde dö, att vi ska våldtas, straffknullas eller på annat sätt skadas. Att vi ska se upp när vi går hem från jobbet. Att våra nära och kära hotas. Att våra utbildare och ambassadörer får motta hotfulla telefonsamtal och mejl. Det kommer vi aldrig att acceptera.

Vi har jobbat antirasistikt och pratat om vithetsnormen sedan projektet startade i maj 2010. Vi har publicerat en rapport, arrangerat seminarium och publicerat flertalet blogginlägg där vi pratar om vithetsnormen. Vi har medverkat i flertalet radiointervjuer, blivit omskrivna i flera tidningar och publicerade på flertalet bloggar. Innan publicering på Avpixlat hade vi inte mottagit ett enda hot. Alla de hot via mejl och telefonsamtal vi nu mottar började efter publiceringen. Det är alltså konsekvenserna publiceringen fått.

De som läser inne på avpixlat har som strategi att hota folk till tystnad. Det är något som inte framkommer tillräckligt tydligt i veckans artikel som publicerades i DN. Det är en viktigt aspekt som måste diskuteras.

Den antirasistiska rörelsen kommer inte att tystas. Ganska snabbt är tanken på trippla lås främmande och ett inslag i ens bild av samhället som inte rimmar vackert. Ung&Dum gör tummen ner för icke-demokratiska metoder och kör slutspurt på sitt val, där barn och unga under 20 år, oavsett åsikt, bjuds in för att rösta på sina viktigaste politiska frågor.


Gör din röst hörd i Ung&Dums Val, rösta innan den 11 december på www.ungochdum.se/valet


//

Olof Svensson

Projektledare Ung&Dum

torsdag 8 december 2011

Det finns inga invandrare

När jag träffar en ny människa brukar jag fråga vad hon kommer ifrån. Vissa tycker att det är oartigt eller ”smygrasistiskt”, ungefär: jaså du är polack? Är det din mamma som städar i skolan? Är det din bror som gör inbrott i grannskapet? Men jag gör det inte för att antyda något. Jag vill veta. Inte så mycket var personen i fråga kommer ifrån, utan ifrån vad. Det är historien jag vill höra, inte namnet på platsen.

När jag själv levde utomlands var det min favoritfråga att svara på. Det var underbart att berätta om Sverige. Det gjorde att jag blev en individ med en historia och inte bara en utlänning. En nybliven del av gruppen, samhället och landet fastän jag fortfarande fick vara mig själv. Jag blev delaktig. Jag blev integrerad.

Samtidigt fanns hela tiden en gnagande rädsla där. En rädsla för att förlora min kultur, min personlighet, min tillhörighet. Men jag bestämde mig för att lära mig om det nya landets politik och historia samtidigt som jag höll koll på vad som hände hemma. För första gången deltog jag i nya, till synes bisarra högtider samtidigt som jag hjälpligt improviserade några svenska. Jag bar med mig mitt svenska arv samtidigt som jag törstade efter att lära mig nya saker.

Dock vore det löjligt att inbilla sig att jag bara har mig själv att tacka för min integration. Att säga åt folk att skärpa sig och lära sig mer om Sverige är inte hur man skapar en känsla av gemenskap. Det var ju aldrig jag som självmant började basunera ut min historia och fick alla att lyssna. Det var människorna som ställde frågorna som ville ha mig med. Tack vare det fick jag en chans att visa vem jag var. En chans att bli människa istället för ett hopkok av föreställningar och påstådda sanningar om gruppen jag tillhör.

Därför måste man förstå att det inte finns några finnar, irakier eller några andra invandrare i Sverige. Det finns individer med olika livshistorier och olika kopplingar till den grupp man anses tillhöra. Men att inte prata om ens ursprung och ens förhållande till det vore som att låta bli att gå till doktorn för att det är pinsamt. Skadligt i det långa loppet. För ursprunget kommer alltid att påverka ens självbild och det går inte att tiga bort problem. Det är genom intresse som man integrerar och genom förståelse som man förenar.

Emellertid är det lika naivt som dumt att tro att alla är likadana. Någons förflutet kanske gör för ont för att prata om medan någon annan kanske är rädd för att bli stämplad som något den personen inte är. Men man måste våga fråga. För det är ”alla är likadana-tystnaden” som leder till spänningar och missförstånd. Men ingen är likadan och därför finns det inga dom och vi i ett jämställt samhälle. Alla finns och alla har sin gemenskap i alla andra. Jag tror på en högljudd narrativ integration, inte på en ”hålla-för-ögonen-assimilation”. Så ta mod till dig och fråga, förstå och förena.

/Victor Lützow

Victor skrev den här krönikan på utbildningen Skriv vad du tycker! som han deltog i. Utbildningen arrangerades i samarbete av Allmänna Arvsfonden projekten Yttrandefri och Ung&Dum.

måndag 5 december 2011

Är svenskhet endast för vita?

Idag skriver DN tillsammans med EXPO en artikel om Politiskt Inkorrekts ersättare Avpixlat. En av de som intervjuas i artikeln är Mats Dagerlind som är det enda kända namnet från Politiskt Inkorrekt. Utöver att han numera skriver för Avpixlat sitter han med i SD kurrirens redaktion, alltså Sverigedemokraternas egna medlemstidning. (Vi har tidigare skrivit om när han jämför den nazistiska Salemmarschen med sorgemanifestationerna för Utoya)

DN skriver bland annat om påståenden att Svenska medier använder sig av så kallad vitpixling när de anonymiserar bilder med människor som är mörkhyade. Det vill säga, gör personerna på bilderna vitare när de anonymiseras. DN skriver även att Mats Dagerlind säger att Aftonbladet misstänkliggör svenskar genom att ”vitpixla”.

Det intressanta med detta är två saker:
1. Mats Dagerlind erkänner och anser att människor och grupper kan bli misstänkliggjorda och utpekade. Det är väl ungefär vad många av oss har försökt berättat för rasister ganska länge. Så det är ett intressant spår som Dagerlind är inne på som faktiskt erkänner att medier genom bildsättning eller signalement som nämns i artiklar utan fog, kan misstänkliggöra hela grupper.

Anledningen till att medier anonymiserar bilder är för att misstänkte, men ännu inte dömda, inte ska pekas ut som brottslingar. Om en bild anonymiseras så spelar det väl knappast någon roll om retuscheringen görs ljusare eller mörkare. Kanske borde människor helt enkelt försöka sluta med att dra slutsatser av en redigerad bild på någon som inte dömts för ett brott.

2. Han verkar ha en riktigt unken syn på vem som kan vara svensk. Tydligen måste en svensk enligt Dagerlind vara vit. Det är den enda rimliga slutsatsen av att han anser att det är just gruppen svenskar som misstänkliggörs genom att en en misstänkt gärningsman framställs som ljushyad. Han säger inte att ljushyade människor misstänkliggörs utan just svenskar. Medan vi får förmoda att människor med mörkare hud inte kan passa in Dagerlinds mall för vem som är svensk.

Frågan är vad det säger om Sverigedemokraternas bild av vem som kan vara svensk. Dagerlind jobbar trots allt för dem.


En sista sak som är intressant är hur Dagerlind resonerar kring att Avpixlat inte har en ansvarig utgivare:
"Avpixlat skulle bli dränkta i förtals- och hets mot folkgruppsanmälningar. Risken är att sverigedemokrater inte skulle behandlas korrekt och att om vi hade en sådan så skulle ansvarig utgivare sitta i fängelse hela tiden"

Dagerlind erkänner med andra ord att det som skrivs på Avpixlat med stor säkerhet bryter mot den lag vi har mot hets mot folkgrupp, dvs misstänkliggör och hetsar mot hela grupper av människor, och att de gärna förtalar människor på bloggen Avpixlat. Det om något är väl en ganska öppen rasism? Det är också han som nämner Sverigedemokraterna i sammanhanget..


Niclas Persson
Styrelseledamot, Ungdom Mot Rasism


onsdag 30 november 2011

SVT får kritik från krigsförbrytartribunalen i Haag

Denna vecka får vi veta att SVT fått kritik från internationella krigsförbrytartribunalen i Haag efter deras sändning av en omdebatterad dokumentärfilm som behandlar folkmordet i Srebrenica. Eller snarare inte behandlar det.

Det är den norska dokumentärfilmen "Staden som offrades" som redan efter sändning i Norge mött starka reaktioner. Bland annat skrev norska helsingforskomittén ett långt och kritiskt brev om hur dokumentären skildrar folkmordet på muslimer i Bosnien 1995. NRK anmäldes även till den norska motsvarigheten till Granskningsnämnden och fick kritik för bristande pressetik då kända fakta utelämnades. Efter sändning i Dokument inifrån den 28 Augusti får nu också SVT kritik, från internationella krigsförbrytartribunalen i Haag.

Filmen lovade nya fakta
Dokumentärfilmen lovar nya fakta runt massakern som skedde 1995 i Bosnien, men som enligt många vilar på ytterst tvivelaktig grund. Bland annat påstås det i dokumentärfilmen att det var den bosniska sidan som genom angrepp på flera byar ska ha provocerat och tvingat den serbiska sidan att inta staden Srebrenica. Ingenstans i filmen nämns det att den serbiska ledaren Radislav Kristic dömts för brott mot mänskligheten efter folkmordet i Srebrenica då 8000 människor berövades livet.

Anmärkningsvärt av SVT att sända
Det är anmärkningsvärt hur SVT kan sända en dokumentär som redan mött stark kritik och som de borde veta är starkt ifrågasatt. Dokumentärens budskap går stick i stäv med den bild som fastställts av FN och domstolen i Haag. Det är tydligt att SVT brustit i sitt ansvar att vara opartisk och att de gett en partisk skildring företräde framför den version som är internationellt vedertagen. Framförallt då fakta om folkmordet och domar i krigsförbrytartribunalen i Haag utelämnas. Att välja bort fakta relevant i sammanhanget kan aldrig ses som en del i SVTs uppdrag.

"Den norska dokumentären 'Staden som offrades' som vi sände tidigare i höstas bidrar ytterligare till att problematisera det folkmord som ägde rum i Srebrenica."

och vidare:
"Det ingår i SVT:s uppdrag att ständigt försöka bidra med nya perspektiv, nya skärvor av kunskap. Även om det blir extra ömtåligt när konflikterna inträffat så nyligen i historien att det finns många människor som själva har upplevt grymheterna."


Det SVT misslyckas med att se är att de genom att sända dokumentärfilmen tar ställning mot fakta som fastställts inom FN och av en lång process i domstolen i Haag. Det är problematiskt när SVT känner ett ansvar att ifrågasätta dessa organ och att skapa sig en helt egen bild av historien. Att ha en kritisk hållning är såklart viktigt, men att öppna dörren till att ifrågasätta folkmord och kunskap fastställd genom FN rapporter känns som något större.

Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism skriver på Newsmill om hur svenska medier misslyckas med att bemöta rasismen i samhället. Att de enda gångerna frågorna lyfts upp är då medierna själva slipper ifrågasätta och granska samhället på allvar.

Nu verkar det däremot som att SVT vill problematisera lite väl mycket och välja bort fakta i en strävan efter "en skärva kunskap". Det hela verkar ganska motsägelsefullt.

Niclas Persson
Styrelseledamot, Ungdom Mot Rasism


Läs även: