Så här tycker vi

Politiker i Sverige, både i riksdag och i kommuner och landsting. Det här vill vi att ni gör:

1. Erkänn rasismen som ett strukturellt samhällsproblem
Innan samhället vågar erkänna att rasism är ett verkligt och strukturellt problem i samhället så går det inte heller att motverka uttrycken.

2. Avsätt mer ekonomiska medel för antirasistisk verksamhet och samverka mer med det civila samhället antidiskrimineringsarbete
Politiken måste våga satsa på det civila samhällets antirasistiska arbete och i högre utsträckning samverka med detsamma, för att vi ska kunna ge stöd till de som drabbas men också förebygga fortsatt rasistisk utveckling.

3. Färgas inte av den rasistiska populismen
Den rasistiska populismen och retoriken får fäste, både i Europa och i Sverige. Ett alltmer hårdnat debattklimat kommer få stora negativa konsekvenser i arbetet mot rasism. Det är politikers ansvar att inte låta sig lockas av enkla och rasistiska förklaringsmodeller.

4. Gör förebyggande antirasistiskt arbete i skolan obligatoriskt
Skolan är en viktig demokratiutvecklande institution. Elever har inte bara rätt till utbildning. Att samtala, diskutera och motverka en negativ skolmiljö bör också vara obligatoriskt i högre utsträckning än idag.

5. Tala i den politiska debatten om rasismen som problemet istället för integrationen, och därmed problematisera de rasistiska strukturerna och inte "invandraren"
Myten om den misslyckade integrationspolitiken bygger på ett feltänk kring vad integrationsprocessen handlar om. Den riktar fel och missar den strukturella rasismens inverkan på människors möjligheter att ta plats i samhället. Politiken behöver ändra fokus i debatten, till att mer handla om inkludering och inte om integration. Det är viktigt att politiken motverkar en gång där debatten alltmer kommer att handla om att samhällets invånare ska likriktas - istället behöver man en politik för det mångkulturella samhället.