måndag 26 mars 2012

Hela Sverige tar debatten slut - Ungdom Mot Rasism fortsätter ta debatten!

Nu, lite mer än ett år efter att kampanjen Hela Sverige tar debatten inleddes så avslutas kampanjen. Ungdom Mot Rasism har under året synts såväl lokalt som nationellt genom kampanjen vars genomslag har varit stort. Vi vill tacka alla organisationer som stöttat kampanjen på olika sätt bl.a. CISV Sweden, RFSL Ungdom, Ung Pirat, Ung & Dum, Sveriges Elevråd SVEA, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, MOKS, Vi Unga, Turkiska Ungdomsförbundet, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Röda Korsets Ungdomsförbund, Unga Synskadade, Sáminuorra och Studieförbundet vuxenskolan.

Kampanjen Hela Sverige tar debatten är slut men vi slutar inte ta debatten för det. Den antirasistiska kampen fortsätter leva och Ungdom Mot Rasism som organisation har nya satsningar och kampanjer.

Vi har precis inlett arbetet med en skuggutredning vilken du kan läsa mer om här och vi kommer snart lansera kampanjen Röster mot Rasism.

Detta avslutande inlägg behandlar händelserna i Frankrike föregående vecka.

- - -

Återigen har Europa skakats av ett terrordåd. Denna gång har en person tillhörande den muslimska minoriteten angripit personer ur den judiska minoriteten, däribland barn men också personer med samma ursprung som han själv. Hans motiv var dubbel hämnd, hämnd för de palestinska barn som dör i konflikten mellan Israel och palestinierna och för den franska statens utlandsåtaganden.

Det har återigen accentuerat utsattheten för minoriteter i vårt samhälle, framför allt för den judiska minoriteten. Men beroende på hur den efterföljande debatten tar sig uttryck kanske också för den muslimska minoriteten. Det är djupt olyckligt.

Det enda ett terrordåd av den här digniteten kan leda till är mer förvirrade tankar än de som redan finns kopplat till människors rättigheter, framför allt minoriteternas. Det är därför vi – som samhällsmedborgare – måste ta vårt ansvar för att motverka att detta dåd leder till mer ledande än det redan har gjort. Det handlar om att på bred front arbeta för människors rättigheter för att inkludera alla aspekter. Det handlar delvis om demokratiarbetet i hela vårt samhälle för att motverka att det växer upp extremister av olika slag, att förändra. Det handlar om att förstärka säkerheten för de minoriteter som upplever sig utsatta.

Vi får se hur situationen i Frankrike utvecklas. Ett Frankrike som redan är sargat när det gäller segregation och exkludering. Ett av få europeiska länder som har ett slöjförbud. Ett land där en person, som representerar ett främlingsfientligt parti, tävlar om presidentposten, något de andra presidentkandidaterna försöker tackla på alla möjliga sätt, en del dåliga.

Det här får inte bli ytterligare en möjlighet att skuldbelägga grupper som redan är tyngda av skuld. Utan kanske en chans att ta tag i frågorna om saker och tings tillstånd när det gäller inkludering och exkludering. En chans att fortsätta Ta debatten!

fredag 2 mars 2012

Rasismen mot tiggarna

I min hemstad i Örebro hade vi under förra året en familj romer från Rumänien som försökte skapa sig ett bättre liv här än i sitt hemland. Det gick inte alls bra, de hamnade tiggande på Örebros gator och levde i ett ihopsnickrat sjul i utkanten av ett bostadsområde, nära någons pulkabacke. Mitt i någon slags svensk idyll.

Förra året rasade också en debatt om att förbjuda tiggeri. Stockholmspolisen tvångsdeporterade ett 30-tal romer som de tyckte inte hade rätt att tigga där. Sverigedemokraterna gjorde till sin käpphäst att förbjuda de där invandrartiggarna. (Det har jag skrivit mer om här: SDs förslag att förbjuda tiggeri skiner av rasism)


Hemma i min hemstad Örebro tyckte jag att polisens dåvarande informatör gjorde rasistiska anspelningar när han i flera uttalanden menade på att det "ofta" finns kriminella nätverk i bakgrunden. Han skapade en bild genom media av att dessa tiggande romer var tjuvar, hade med tjuvar att göra, men behövde aldrig belägga detta.

Om vi istället försöker sätta oss in och förstå, pratar med dessa människor, så kryper det fram en annan bild. Det var inget slott fullt med tjuvgods som dessa människor levde i, de levde i ett unket skjul. De är romer och tillhör därmed europas mest utsatta folkgrupp. De förföljs alltid av rykten om att de är tjuvar och har fuffens för sig. Kanske var det därför som ingen ifrågasatte när polisens egen informatör slänger ur sig rasistiska anspelningar han aldrig behöver belägga.

Europarådet kom i förra veckan med en rapport om rasismern mot romer och den otroliga utsatthet som de lever under i Europa. Sverige får sin beskärda del av kritiken då vi utvisar en hel del romer till osäker framtid.

Strukturell rasism mot romer
Strukturell rasism är för mig när exempelvis myndigheter gör anspelningar mot att människor skulle vara tjuvar för att de kommer från ett visst land eller tillhör en folkgrupp. Dessa strukturer bärs upp av aktörer såsom polisens dåvarande införmatör i min hemstad men också av de lokala Sverigedemokraterna som vill förbjuda tiggeri.

Vi har en aktör som människor litar på som far med osanning och hittepå och spär på redan etablerade fördomar. Sedan sveper nästa aktör in och försöker förbjuda något som människor tror är ett problem utifrån vad den första aktören sagt. Den rasistiska strukturen återskapas och fördomarna förnyas och får fortsatt liv.

Bara för att vi i Ungdom Mot Rasism vill prata om rasistiska strukturer får vi inte glömma bort att ifrågasätta de aktörer som upprätthåller eller återskapar rasistiska stukturer som diskriminerar människor.

Behandlas inte som lika mycket människor som andra
Egentligen ville jag mest skriva om hur fruktansvärt äckligt det är att se när samhället tar sin hand ifrån några, bara för att det enkelt går att peka på att de inte tillhör "oss". Trots att de är lika mycket här i Sverige som vi andra så har de inte samma rättigheter, de är tydligen inte lika mycket människor och förtjänar inte ett lika drägligt liv som vi andra. De kan tydligen gott bo i sitt skjul byggt av små träbitar och plastskräp. De kan minnsan gott sitta på Örebros gator och tigga, utan att någon myndighet eller socialtjänsten har ett ansvar att göra något. Det är för mig ett svek mot mänskligheten och människovärdet.

Kanske håller du inte med mig om just detta sista, men jag hoppas du håller med mig om det övriga i blogginlägget. Vi måste åtminstone bekämpa rasismen, men jag hoppas så innerligt att du har samma syn på medmänsklighet som jag.

För jag blir upprörd. Och provocerad. De tillhör en folkgrupp som lever i utsatthet på grund av rasism och diskriminering som frodas i Europa just nu. De försöker skapa sig ett bättre liv någon annanstans. Men även där(här) bemöts de med misstänksamhet från våra myndigheter och ingen vill ta ansvar för att hjälpa dessa människor som fallit offer för något som kallas rasifiering. De är "dem" som inte passar in, som inte klär sig som oss, inte pratar samma språk och som "vi" nog inte vill ha här. De är rasismens offer som ingen vill ha med att göra.

Vi måste bli bättre på att prata om den rasism som drabbar romer. Tystnaden är inte okej.

Niclas Persson
Styrelesledamot, Ungdom Mot Rasism