lördag 14 maj 2011

Omval i Västra Götaland och Örebro

Imorgon är det omval i Västra Götalandsregionen och Örebro kommun. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma och poängtera vikten av att även den här gången - precis som vid valdagen den 19 september - ta ställning mot rasism och Rösta Demokratiskt!

Varför? Jo, för att:

1. Det pågår ingen massinvandring
”Massinvandring” är ett begrepp som är konstruerat av rasismen självt och som används för att måla upp en hotbild som inte finns. Dessutom saknar det helt faktamässig grund.

Sverige har en reglerad invandring
Av de människor som under 2009 sökte asyl i Sverige, fick endast 27 % lov att stanna i en första instans. Detta är en lägre andel än alla Sveriges nordiska grannländer (Danmark: 58 %, Finland: 39 % och Norge: 34 %).

Återvändande svenskar är den största ”invandrargruppen”
Visste du att den största grupp som blev beviljas uppehållstillstånd i Sverige är återvändande svenskar? 18 517 svenska medborgare som bott i ett annat land mer än fyra år sökte och blev beviljade uppehållstillstånd i Sverige 2009, vilket är dubbelt så många som den näst största gruppen som kommer från Irak.

Var är medmänskligheten?
Men visst går det att påstå att det pågår en massinvandring till Sverige. Massa barn, mammor, pappor, systrar och bröder flyr till Sverige varje år. Vissa flyr från krig och politisk förföljelse – andra söker en ny hemort eller bara en ny start i livet. Vad är problemet med det?

2. Det pågår ingen islamisering
”Islamisering” är ett rasistiskt påhittat begrepp som varken går att mäta eller bevisa.

Ingen mätning finns
Sedan 1930 är det förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet, eftersom detta strider mot grundlagen om religionsfrihet. De rasistiska grupperna gör därför bäst i att sluta prata om ”islamisering” och kategorisera människor som muslimer, om de faktiskt står för det demokratiska Sverige som de säger sig vilja värna om.

Det finns 10 moskéer och 3 400 kyrkor
Hur kan en religiös byggnad eller en persons rätt till tro, vara ett hot mot ett Sverige där vi tror på religionsfriheten? Dessutom finns det inte ens 10 fullskaliga moskéer i Sverige, samtidigt som Svenska Kyrkan samlar över 3 400 kyrkor i sina församlingar.

Rasismen saknar grund
"Islamisering" är ett förvirrat påhitt. För vissa betyder det att det kommer muslimer till Sverige eller att det byggs moskéer, medan andra beskriver det som någon slags ”muslimsk indoktrinering”. Inget av detta går att bevisa och så sent som hösten 2009 erkände Jimmie Åkesson, partiledaren för det rasistiska partiet Sverigedemokraterna, att han ljög då han inte har fakta för att bevisa en påstådd "islamisering".

3. Ingen ska tvingas att assimileras
Den felaktiga uppfattningen om att den svenska integrationspolitiken totalt har ”misslyckats” bygger på en förvrängd syn om att människor som kommer till Sverige ska ”assimileras”.

Assimilation – ingen demokrati
Sverige slutade officiellt att driva en aktiv assimilationspolitik efter 1970-talet. Det var ett naturligt steg att ta då ett demokratiskt land inte kan driva en politik som syftar till att påtvinga människor en viss kulturell identitet.

Assimilation är strukturell diskriminering
Assimilation handlar i grunden om en social konstruktion av en homogen kulturell gemenskap, ett ”Vi”, som alla människor i ett land förväntas efterleva för att bli accepterade. Människor som inte är en del av den kulturella gemenskapen, ett ”Dom”, är inte heller välkomna i det landet.

Integration är ömsesidig
Alla som faller utanför normens ”Vi” riskerar att ställas inför en hårdare vardag än de som faller innanför normen. En person med svensktklingande namn har 50 % större chans att få komma på en arbetsintervju än en med arabisktklingande namn. Rasistiska hatbrott ökar. 2009 anmäldes ca 4 700 stycken. Alla i samhället måste bära ansvaret för att integrationen är bra, inte bara vissa grupper.
_ _ _

Det kan vara svårt att se varför det är viktigt att gå och rösta imorgon, när valet redan hållits en gång. Men kom ihåg att det är 1,3 miljoner röster som ska räknas - resultatet kan därför få stor inverkan på samhället, trots att det "bara" är i en region och en kommun som omval sker.

Så gå och rösta imorgon och Rösta Demokratiskt!

SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar