måndag 16 maj 2011

Rasism är vardag!

Vissa menar att det inte finns någon rasism längre. Att idéerna om mänsklig rasindelning är förlegade och därmed är också rasismen som idé död. Frågan är om de människor som dagligen utsätts för kränkande behandling, diskriminering och förtryck skulle hålla med.

Igår var det omval till Västra Götalandsregionen och i delar av Örebro kommun. Sverigedemokraterna fortsätter att ta steg framåt procentuellt, även om antalet röster minskade. Därmed kan vi dra slutsatsen att om fler hade gått och röstat på ett annat parti än Sverigedemokraterna så hade framgången uteblivit. Oavsett så bekräftas dock bilden att även Sverige är ett i raden av europeiska länder där politiseringen av rasistiska idéer når framgång och där politiska partier som spelar på populism lyckas locka väljare från i stort sett alla läger.

Samtidigt kan vi läsa att diskrimineringen av människor fortsätter systematiskt. I Eskilstunakuriren går att läsa om en undersökning som Diskrimineringsombudsmannen DO genomfört, som slår fast att möjligheten att få bostad varierar helt beroende på vilket namn du har och vilken "etnisk bakgrund" du har. Det här är knappast någon nyhet. Redan 2008 konstaterade dåvarande DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) i en rapport att det förekommer omfattande diskriminering på bostadsmarknaden och att det krävs riktade åtgärder för att komma åt problemet.

Rasism syns överallt, hela tiden. Igår syntes det i valresultatet, dagligen syns det när människor nekas bostad eller arbete, eller när glåpord och våld riktas mot människor som inte passar in i ramarna över vad som antas vara det normativa som passar in i det här samhället. Regeringen har tillsatt en utredning för att få fram mer underlag för hur det antirasistiska arbetet kan utvecklas. Det är bra, men mycket mer krävs. Vi motverkar inte rasism med statliga utredningar - vi motverkar rasism genom kunskapsspridning, genom att utmana rådande normer och fyrkantiga föreställningar om vilka som passar in i det här landet. Genom att ständigt ifrågasätta och säga ifrån. Genom att ta debatten!

Sprid ordet - få fler att vara med i kampen mot rasism!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar