fredag 1 april 2011

Migration, integration och rasismen aktualiseras

Regeringen och riksdagen har under den senaste tiden verkligen aktualiserat frågor som rör migration, integration och rasism. I onsdags hölls en debatt på initiativ av Sverigedemokraterna, rörande svensk migrationspolitik efter det att regeringen och Miljöpartiet kommit överens om ett gemensamt ramverk kring politikområdet under mandatperioden. Debatten innebar knappast några nyheter eller oväntade överraskningar, bortsett kanske från centerpartisten Fredrick Federley som gick hårt åt Sverigedemokraterna och kallade dem bland annat för "politikens gamar och parasiter" mot bakgrund av deras rasistiska politik.

I går lämnade dessutom en parlamentarisk utredning om cirkulär migration och utveckling sitt slutbetänkande. Mikaela Valtersson (MP) som varit ordförande i utredningen verkade onekligen nöjd över att kunna presentera en utredning som på många punkter innebär förenklingar för människor att röra sig över gränser för att på så vis vara med och bidra till samhällsutvecklingen - både ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Kalle Larsson (V) som varit ledamot i utredningen reserverade sig dock mot två saker i utredningen - han menar att man behöver ställa högre krav på oseriösa arbetsgivare och att Sverige bör ratificera migrantarbetarkonventionen.

Senare under dagen blev det också känt att regeringen, genom integrationsminister Erik Ullenhag (FP), ger Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga den svenska islamofobin och antisemitismen. Det är ett bra uppdrag som vi så klart hoppas ska kunna leda till ytterligare kraftsamling mot rasismen i Sverige. Vi hoppas så klart dock att det inte stannar vid en utredning som slår fast att den ena eller andra gruppen drabbas si och så mycket - rasism är ett samhällsproblem som tär på samhällsutvecklingen, oavsett vem som drabbas eller vem som utövar. Kartläggningen bör resultera i slutsatser om vad samhället bör göra för att skapa sammanhållning, inte genom att likrikta och motverka det mångkulturella utan att sammanhållningen istället skapas genom just det.

Vi ser med spänning fram emot kartläggningens resultat, som vi dessvärre tror kommer vara rätt nedslående! Rasismen i Sverige är högst påtaglig, både genom islamofobi och antisemitism, men även på många andra sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar