fredag 15 april 2011

Dansk integrationsminister: "Hammarberg är en idiot"

Det är vanligt att i den politiska debatten ofta varna för att vi i Sverige inte får gå "den danska vägen" när det kommer till migrations- och integrationspolitiken. I Danmark har man, istället för att humanisera och satsa på mer öppenhet, valt att innesluta sig och den danska politiken är idag en av de mest restriktiva i hela Europa.

Att döma av vad integrationsministern Sören Pind (Venstre) säger om Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, så är det inte heller särskilt konstigt att vi i Sverige varnar för att gå åt samma håll.

Hammarberg har kritiserat bland annat Danmark för att inte göra tillräckligt för att hjälpa de 25 000 flyktingar som blivit strandsatta på den italienska ön Lampedusa. Han menar att Europas regeringar tvekar att hjälpa med motiveringen att man är rädd för "reaktionen från partier på den yttersta högerflygeln". Detta ska ha gjort Sören Pind så provocerad att han ska ha kallat Hammarberg för en idiot och "därför inte värd att spilla tid på".

Det råder inget tvivel om att Europa går åt ett håll där länder snarare innesluter sig och bygger murar, istället för att öppna upp sig och erbjuda människor en möjlighet att skapa sig ett nytt liv. När öppet krig bryter ut i Europas direkta närområde och människor flyr, så tycker ministrar i Danmark att man är en idiot för att man tycker att länder bör ta sitt ansvar att hjälpa dessa människor som flyr, och partier i Italien säger att man med vapen bör stoppa flyktingvågen.

Rasismen lyser igenom och det är otroligt viktigt att vi fortsätter att stå upp för en annan värld - en värld där människors liv inte avgörs av vad den yttersta högerflygelns partiföreträdare vill göra med de människor som flyr.

Vi tar debatten, gör det du också!

Läs mer i exempelvis Svenska Dagbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar