söndag 20 mars 2011

Nu kör vi - Hela Sverige tar debatten!

Vi har tröttnat på att samhället är skräp när det kommer till värnandet av alla människors lika rättigheter, möjligheter och värde. Det krävs en förändring, rasismen måste motverkas på allvar! Under 2011 inleder Ungdom Mot Rasism därför en kraftsamling mot en allt mer utbredd vardagsrasism och samhällets ovilja eller okunskap att hantera problemet. Kampanjen ”Hela Sverige tar debatten” är vårt bidrag för ett bättre samhälle. Vi tror att med gemensamma krafter och gemensamt ansvarstagande så kommer vi långt. Vi kommer att ställa krav, både på samhället, politiken och på människor i allmänhet, att våga stå upp mot rasismen där den än visar sig – i TV-soffan, i riksdagens kammare, på arbetsplatsen och i skolan.

Vi kräver bland annat att:

 1. Mer pengar avsätts för antirasistisk verksamhet samt att politiken i större utsträckning samverkar med det civila samhällets antidiskrimineringsorganisationer i kampen mot rasism.
 2. Att förebyggande antirasistiskt arbete i skolan blir obligatoriskt och inte bara något som rektorer kan bocka av genom en temadag under slutet av läsåret.
 3. Riktningen i svensk integrationspolitik förändras till att benämna rasismen som problemet och inte integrationen, för att på så sätt problematisera de rasistiska strukturerna och inte ”invandraren”
Vi måste på allvar våga prata om rasismen som ett strukturellt samhällsproblem och hur vi på lång sikt ska motverka den. Det är dags att sluta med det ängsliga bemötandet av rasistiska partier och istället få igång en diskussion om hur vi på allvar skapar ett samhälle fritt från rasism, där alla kan delta på lika villkor och ges samma livsmöjligheter.

Utan en bred samhällsdebatt kan ingen förändring ske. Debatten om debatten är slut - nu ska Sverige säga sitt! Alla ska delta och ta ställning för det samhället vi vill ha, ett samhälle fritt från rasism.

Häng med oss i en ny kamp mot rasismen i människors vardag!

Anton Landehag
Nyvald ordförande för Ungdom Mot Rasism

6 kommentarer:

 1. Sicket kvalificerat trams, den analys ni gjort för att komma fram till punkt 3 saknar ju helt vetenskaplig förankring. I övrigt skulle jag vilja hävda att samtliga punkter saknar förankring med verklighet. Tex vilka ämnen i skolan skall få mindre timmar för att era krav ska vara praktiskt genomförbara?

  Kan ni hänvisa till relevant forskning som stödjer punkt 3 samt visa en lämplig läroplan för att genomföra ert skolförslag samt en ekonomisk rapport för merkostnaderna till era övriga krav.

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Saknar förankring i verkligheten? Människors verklighet ser olika ut och alla bor inte i en garderob som Mikael. Rasismen i Sverige är ett utbrett samhällsproblem vilket det finns många exempel på.

  1. Rasistisk strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Det är 50% svårare att få jobb om du har ett arabisktklingande namn än ett svensktklingande. Läsa på mer? Här - Carlsson, Magnus, Essays on discrimination in hiring, Växjö University Press, Växjö, 2009

  2. Rasisters spridande av lögner om brottsstatistik. Vill man veta hur det ligger till kan man titta på en rapport skriven av Sveriges mest erkända kriminolog Jerzy Sarnecki - http://www.dn.se/nyheter/sverige/uppvaxten-avgorande-for-brottslighet

  Vad gäller rasismen i den svenska skolan finns det en utmärkt rapport framtagen av Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation Ungdom Mot Rasism!
  Välkommen in på hemsidan för mer information - www.umr.nu.

  Här tar vi debatten!

  SvaraRadera
 4. Det finns redan inskrivet i läroplanerna för de olika skolformerna att man ska arbeta med normer och värdegrund, som här i läroplanen för grundskolan (se punkt 2.1):

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/34/87/8de6b5ef.pdf

  Det är alltså inte en fråga om att ta tid från andra ämnen, utan att ge denna viktiga och alltför ouppmärksammade del av undervisningen den tid som den förtjänar - och som lagstadgats att den ska få.

  I ovanstående läroplan står det redan som mål att elever ska respektera andra människors värde, ta avstånd från förtryck och kränkande behandling och kunna göra etiska ställningstaganden om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

  Det skulle troligtvis inte medföra några väsentliga merkostnader att även inkludera specifikt antirasistiska värden.

  Sådana värden ingår redan delvis och kan enkelt införlivas i större utsträckning i kurser som elever läser i grundskolan, speciellt i samhällskunskapen.

  Genom att ge norm- och värdearbete, och sådant med antirasistiskt perspektiv, sin rättmätiga plats i skolan ger vi unga förståelse för samhället de lever i och människorna omkring dem. Vi fostrar individer som är väl förberedda att delta i samhällslivet. Är det inte just det som är skolans uppgift?

  SvaraRadera
 5. Man hinner inte ens komma hem från kongresshelgen där denna kampanj lanserades, IDAG, innan någon tar upp en diskussion på samma hemsida som uppmanar till debatt om ämnet, och där kommentatör nummer ett här blir bemött av inte en utan två talare, och jag är fortfarande inte framme i min hemort per tåg. Inte förvånad men likväl imponerad.

  Däremot finner jag mig inte det minsta kraft eller ärlighet i Mikaels argument och ställningstaganden mot redan etablerad policy som existerar i dagens skola, men som tyvärr inte kommit bli praktik i en utsträckning som är fullständigt ofrånkomlig och dessutom redan förankrad i den lagstadgade läroplanen.

  För vad är inte antirasism, om inte ett uttryck av, och en del i de demokratiska principerna? Står mycket tydligt i läroplanen att detta eftersträvas. Det är våra unga generationers framtid det handlar om; det är hög tid att ta nästa steg i rätt riktning!

  SvaraRadera
 6. Det här är ju så dumt att man knappt tror det är sant, vilka snillen inom UMR har tänkt ut den här strategin? Det är tydligen inte tillräckligt att Sverige befolkning förväntas ta hand om alla från tredje världen som det är synd om, man skall dessutom anpassa sig till dessa och samtidigt gå runt och skämmas för sina ”strukturella rasism”. I sann Sovjet-anda skall nu massiv propaganda och statlig indoktrinering sättas in för att få folk att ”tänka rätt”. Att man dessutom tydligen anser sig tala för ”Hela Sverige” ger ju direkt associationer till totalitära rörelser som ser sig som representanter för ”folket”.

  Det är inte Sd eller några ”högerextremister” som är dessa ”antirasisters” fiender utan det är verkligheten och själva den mänskliga naturen. Att försöka skapa den ”mångkulturella, antirasistisk människan” är ett minst lika dödsdömt som kommunisternas försök att skapa den ”klasslösa människan”. Det spelar ingen roll om man så öser miljarder över ”antirasistorganisationer” och propaganda- och indoktrineringskampanjer, det kommer ändå inte att ge några resultat och kommer bara vara destruktivt.

  Det är ju helt enkelt så att de allra flesta människor väljer, om de inte tvingas till annat, att omge sig med människor som är ungefär ”som de själva” och har samma bakgrund/historia/kultur och som har samma traditioner/sociala koder/referensramar. Det visar historien, verkligheten och forskningen tydligt. Det är t.ex. därför invandrare i stor utsträckning väljer att bosätta sig bland landsmän och infödda väljer att bo med andra infödda. Det handlar inte om någon ”rasism” utan att man trivs bättre och känner sig tryggare i en sådan miljön. T.ex. väljer ju svenskar som emigrerar till Spanien att i stor utsträckning bo tillsammans med andra svenskar, man gör det för att man vill det och inte för att man är speciellt fattiga, tvingas till det av spansk bostadspolitik eller av spansk ”rasism”. På samma sätt är det lika naturligt att Ahmed föredrar att anställa landsmän i sin närbutik som det är att Gunnar föredrar att anställa svenskar på sin däckverkstad. Bara en som vill ha ett totalitärt samhälle kan tycka att det är ett ”samhällsproblem” att människor har denna valfrihet.

  Nej, det här är helt enkelt samma gamla unkna, totalitära vänstertänkande i ny förpackning. Det är ju bara att ut ”rasism” mot ”kapitalism” i inlägget så skulle det kunna vara skrivet av valfri tokvänstersekt 1968. Är det här det bästa man kan åstadkomma så behöver knappast Jimmie Åkesson ligga sömnlös av oro …

  SvaraRadera