onsdag 23 mars 2011

Integration eller rasism - hönan eller ägget?

nyhetsmorgon i TV4 tidigt i morse debatterade Ungdom Mot Rasisms ordförande Anton Landehag mot grundaren av Sverigesresurser.se Amanda Björkman om integration och rasism. Har det ena med det andra att göra eller handlar det egentligen om två olika saker?

Anton menade att för att vi ska kunna förstå de barriärer och de hinder som finns för människor på den svenska arbetsmarknaden, kopplat till hur integrationsprocessen fungerar, så måste vi också våga erkänna och prata om den strukturella rasismen.

Amanda menade att det viktigaste är inte att prata om rasismen, utan att erkänna att integrationen är misslyckad och därifrån komma fram med konkreta lösningar. Det gäller både arbete med det offentliga, med näringsliv och med skola.

En intressant debatt som lyfter upp frågan om vilken roll rasismen har i samhället idag. I det här fallet inom integrationspolitiken.

Debatten kommer efter artikeln på SvD Brännpunkt från i måndags, där Ungdom Mot Rasism lyfter vikten av att erkänna och därmed också en vilja att motverka rasismen som ett strukturellt problem. Det som är intressant är att just den formuleringen (den enda formuleringen) som tar upp integrationspolitiken är den som skapat mest debatt, vilket visar på att det är en otroligt viktig fråga att diskutera kring.

Men det fanns också annat som lyftes i artikeln, vilket hamnat lite i skymundan av integrationsdebatten;
1. Skolan måste arbeta förebyggande mot rasism
2. Den antirasistiska rörelsen måste få mer stöd och en bredare samverkan med det offentliga krävs.
3. Ungdom Mot Rasism måste hålla sina möten hemliga, med risk för konfrontation. Vad ska vi göra åt det?
4. Hatbrotten ökar

Och mycket annat.

Det är bra att debatten om rasism blossar upp - det behövs, människor drabbas dagligen och det är vårt gemensamma ansvar att motverka den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar