onsdag 23 mars 2011

Inlägg: Det blir jobbigt att kisa efter ett tag

Den 19 september 2010 röstade 5,7 % av Sveriges befolkning på ett politiskt parti som har som uttalat mål att minska mångfalden i Sverige. Men i Röda Korsets Ungdomsförbund tror vi inte att Sveriges framtid avgörs en söndag i september vart fjärde år.

Vårt viktigaste val sker nu och alla dagar framöver. När vi tillsammans väljer vilket Sverige vi vill stå för kan Röda Korsets Ungdomsförbund tillsammans med andra göra mer, göra det bättre och nå fler. Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet och för ett mer humant och medmänskligt Sverige får aldrig upphöra.

Röda Korsets Ungdomsförbund kämpar för barn och unga på flykts rättigheter. I den kampen möter vi massvis av fantastiska människor som med öppna armar välkomnar våra nya kompisar till vårt land, som genom möten vill berika sitt eget liv och vara en del av när någon annan startar ett nytt liv här.

Tyvärr så möter vi också i vårt arbete många människor med brist på kunskap eller som bär på fördomar. Vi möter också motstånd mot att barn och unga ska få söka asyl i Sverige, att grundläggande rättigheter som är fastslagna i Barnkonventionen inte gäller dessa barn.

Inför riksdagsvalet 2010 uppmärksammade Röda Korsets Ungdomsförbund ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige. Vi uppmanade förstagångsväljare att rösta på ett humant alternativ på valdagen och krävde att alla kommuner skulle ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande.

Som en del av vår satsning har vi varit ute i skolor runtom i Sverige med vårt rollspel ”På Flykt”. Elever har fått möjlighet att uppleva hur det kan vara att tvingas fly från sitt hemland och fått reflektera över sina upplevelser.

En av eleverna skrev i sin utvärdering: ”Tack för att ni öppnade mina ögon. Det blir jobbigt att kisa efter ett tag.”

Den antirasistiska rörelsen som ställer upp för ett Sverige som bygger på alla människors lika värde måste få till möten och samtal mellan människor och sprida kunskap och humanitet.

Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där humanitet är vår ledstjärna, där våra likheter och olikheter uppskattas och tas tillvara och där varje människa är lika viktig. Vi ställer upp för den enskilda människan och för alla människor lika värde. I alla situationer.

Röda Korset bygger på möten mellan människor. Det är i mötet det händer grejer. Det är där vi skapar fred och förståelse i praktiken. Våra verksamheter sprider medmänsklighet istället för främlingsfientlighet.

Vi vill bygga vår gemensamma framtid på möten baserade på respekt och jämlikhet. Där hör rasism inte hemma.

År 2014 är det riksdagsval igen. Du som är för ett öppet Sverige som bygger på humanitet har makten att välja vilket Sverige du vill leva i.

Sluta kisa. Ditt viktigaste val gör du varje dag.

Martina Anlér
Förbundsordförande
Röda Korsets Ungdomsförbund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar