tisdag 7 juni 2011

3 organisationer och mer därtill

Som ni kanske märkt så har tre organisationer valt att direkt eller indirekt vara med och stödja kampen mot rasism. Ung Pirat, CISV Sverige och RFSL Ungdom är alla på olika sätt involverade i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald genom att ta debatten mot rasism där de verkar.

Samtidigt rapporterar LSU - Sveriges Ungdomsorganisationers ordförande på sin blogg att även LSU:s styrelse nu även tagit beslut om att sätta ner foten tydligt mot rasism:
"Rasism är ett att vår tids stora samhällsproblem. De rasistiska idéerna går stick i stäv med idén om alla människors lika värde och tanken om de universella mänskliga rättigheterna. Likväl är rasism ett uppenbart hinder för ungdomsorganisationers möjligheter att få sin fulla potential tillvaratagen och för att ungas organisering i Sverige och världen ska förbättras."
Hela positionspappret mot rasism som LSU:s styrelse fattat beslut om kan du läsa på Seher Yilmaz ordförandeblogg.

Att fler är med och tar debatten mot rasism är bra men fler måste komma till. Skriv ett inlägg som vi publicerar här på bloggen! Skicka in din organisations logga så lägger vi upp den på siten! Sprid ordet om kampanjen Hela Sverige tar debatten! Och glöm inte att ge svar på tal i din vardag, där rasism och intolerans sprids till synes obehindrat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar