fredag 17 juni 2011

Konsekvent antirasism eller rucka på principerna?

Efter att det uppdagats vid ett flertal tillfällen att några av riksdagspartierna "smygit" med att de fört samtal med SD i vissa frågor, gjorde VD:n för Timbro Markus Uvell igår ett utspel på Aftonbladets debattsida. Han menade att det är ett svek mot väljarna:
"Det spel som nu pågår är inte bara föraktfullt mot de 340 000 väljare som röstat på SD, och nu ges bilden att deras röster ­inte är lika mycket värda som andras. Det är också ohederligt gentemot övriga väljare. I en riksdag där inget block har majoritet kommer stöd emellanåt att behöva sökas även hos SD. Det sker redan i dag, och kommer att fortsätta. Av respekt för demokratin bör övriga partier erkänna det. Allt annat är att ­ljuga för väljarna."
Men igår framfördes också kritik mot Uvells analys från flera håll, däribland från Alexander Bengtsson som bland annat är verksam inom Expo Utbildning men som också bloggar på Bengtssons Frestelser. Han menar att Markus Uvell inte tar Sverigedemokraternas politik på allvar:
"Sverigedemokraterna kallar gärna sina motståndare i de sju andra partierna för 'sjuklövern'. Det är givetvis en populistisk antietablissemangsstrategi men det bottnar också i partiets totala ointresse för den demokratiska processen. I Sverigedemokraternas värld är nämligen höger-vänster-skalan inte sekundär – den är obefintlig. Konflikter som rör så väl arbetsmarknad, skatter som infrastruktur är ”spel för galleriet” i SD-propagandan. Här blottläggs Åkessons partis historiska rötter. ”Den politiska korrekta eliten” är rörande överrens om allt och exempelvis stora konflikter i den ekonomiska politiken är ett skådespel för att 'verklighetens folk' inte ska märka av de främlingsfientliga konspirationsteorierna om 'islamiseringen' och 'massinvandringen'."
Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti som rimligen också behandlas som det. Men när går gränsen för vad man som politiker eller som opinionsbildare kan göra i sin kamp för det man tror på? Skulle det vara okej för Socialdemokraterna att bjuda in SD till samtal i frågor som inte berör exempelvis migration, mänskliga rättigheter eller liknande? Skulle det vara okej för Regeringen att söka stöd för sin politik, så länge SD inte får inflytande över migrationspolitiken?

Skulle det vara okej för en ideell ungdomsorganisation att bjuda in SD till samtal om den sakfrågan som den organisationen brinner för, så länge det inte påverkar migrationsfrågor?


Tveksamt, är nog det spontana svaret. För vi får inte glömma bort att Sverigedemokraterna är ett politiskt parti som söker bredare mandat än i sin hjärtefråga men som bara har hjärtefrågan som egentligt intresse i grunden. Det är att begränsa invandringen som motiverar partiets existens och som också förklarar varför partiet fick 5,7 % i riksdagsvalet. Men när övriga partier eller ideella organisationer börjar behandla SD som "vilket parti som helst" legitimerar man också partiets verklighetsbeskrivning brett, vilket i slutändan kommer att normalisera även rasismen - utifrån vilken partiets existens är byggd.

Men debatten kommer nog att fortsätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar