tisdag 28 juni 2011

LSU bidrar inte till normalisering av rasismen!

En enhällig styrelse för LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, en samarbets- och intresseorganisation för ungdomsorganisationer i Sverige och där bland andra Ungdom Mot Rasism är medlemmar, har beslutat att neka Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) medlemskap i LSU. LSU:s ordförande Seher Yilmaz beskriver varför på SvD Brännpunkt idag:
"LSU – Sveriges ungdomsorganisationer – vill inte bidra till en normalisering och legitimering av rasismen. Därför väljer vi att aktivt ta avstånd Sverigedemokraterna i vårt politiska påverkansarbete. När Sverigedemokratisk Ungdom under maj hörde av sig till LSU för att söka medlemskap var det därför ett självklart beslut att på förhand avslå SDU:s framtida ansökan."
Vi har tidigare skrivit om hur LSU aktivt tagit avstånd från Sverigedemokraterna i ett positionspapper mot rasism, vilket Seher Yilmaz publicerade på sin blogg för några veckor sedan. Att SDU ens skulle få för sig att ansöka om medlemskap i LSU kan tyckas vara märkligt, med tanke på att det finns en uppsjö organisationer inom LSU - däribland Ungdom Mot Rasism - som knappast ses som önskvärda i ett Sverigedemokratiskt Sverige.

Det krävs väl sannolikt inte en hjärnkirurg för att dra slutsatsen att det ligger offertaktik bakom förfrågan . Att LSU nu ger ett så tydligt besked är därmed viktigt, men också viktigt för att rasism inte fortsatt ska få negligeras och legitimeras (vilket Alexander Bengtsson skriver utförligt om på Nyheter24).

Även Expo rapporterar om nyheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar