fredag 9 december 2011

Salem i Gamla Stan

Nu till helgen genomförs en stor och mycket uppmärksammad nazistdemonstration under parollen ”Stoppa svenskfientligheten – till värn för norden”. Demonstrationen genomförs mitt i centrala Stockholm imorgon lördag med utgångspunkt på mynttorget i Gamla Stan.

Inte mindre än fyra motdemonstrationer kommer att anordnas av i tur och ordning ”Stoppa nazisterna aktivt ickevåld” ”vi är 94 % "LO distriktet i Stockholms län” ”Ljudiska konspirationen”.

Ungdom Mot Rasism arrangerar inte någon motdemonstration, vare sig riksorganisationen eller någon av dess lokalföreningar. Vi är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation och vi ägnar oss dagligen åt att bekämpa rasismen; på skolor, inom politiken och på nätet. Ungdom Mot Rasism anser att det är av stor vikt att även bemöta de konkreta, synliga företrädarna för rasismen som kommer synas i centrala Stockholm på lördag men är inte arrangör av någon manifestation. Detta beslut går i linje med de vi fattat kring deltagande i Salem och motdemonstrationerna i samband med moskébygget i Göteborg i våras. Vi vill dock självklart uppmana alla antirasister att demonstrera och visa sitt motstånd mot rasism nu på lördag.

Det är av mycket stor vikt för antirasismen i Sverige att motdemonstrationerna genomförs utan användandet av våld. Antirasism är att handla, att aktivt ta ställning mot rasism, men det är också att ta ställning för ett samhälle fritt från rasism. Ett ställningstagande för demokrati och mångfald. Ett ställningstagande som med självklarhet utesluter möjligheten att använda våld som en metod att nå sina syften. Bär med er detta imorgon!


Anton Landehag/

Ordförande Ungdom Mot Rasism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar