onsdag 2 november 2011

Intervju med Västerås lokalgrupp

Ni har förhoppningsvis läst intervjun med Borås lokalgrupp, nu är det dags för nästa! Näst på tur står Västerås lokalgrupp som funnits i snart ett år. I slutet av november 2010 hade lokalgruppen sitt första möte och anledningen till det hela berodde på Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Lokalgruppens förra ordförande, Tilda Landehag (numer aktiv i Nätverksgruppen), erövrade en bänk i Västerås efter beskedet om att SD fått över 4 % i valet. Ljudligt proklamerade hon det antirasistiska budskapet för folkmassan som samlats på stan och började samla in potentiella och intresserade medlemmar för att starta en lokalgrupp under Ungdom Mot Rasisms vingar.

Jag frågar Hannes Furia vad just Västerås lokalgrupp är bäst på eftersom jag hört att de har haft många olika aktiviteter för sig på bara knappt ett år.

-Det vi är bäst på går i mångt och mycket ihop med det vi gjort under året. Vi är en musik- och kulturälskande skara. Det finns spontaniteten, kreativa idéer och en känsla av ett samhällsansvar, svarar Hannes.

Han berättar att lokalgruppen består av en större del personer som sedan tidigare känner varandra och därför är en stor del av gruppdynamiken redan stabil och bra. Han tycker inte att det finns någon rädsla för att ifrågasätta på samma sätt som det kan finnas i en mer löst baserad grupp.

- Det gör även kontakt mellan våra mest aktiva medlemmar desto mer naturlig och frekvent, menar han.

Kan du berätta mer om vad för olika arrangemang och aktiviteter har ni haft för er och jobbat med under året som gått?

- Det här året har vi gjort två saker huvudsakligen: En väldigt lyckad spelning ("Ett jävla spektakel") med lokala band och gycklarshow, där vi passade på att värva medlemmar och göra oss ett namn både bland de lite yngre medlemsantalen och uppåt.

Hannes fortsätter berätta om "Manifestation för mångfald och demokrati" som de anordnade den 22 september med anledning av terrordåden i Norge. – Vi passade på, som icke partipolitisk aktör, att samla lokala representanter för ungdomspolitiska förbund i ett uppmärksammande av händelsen. Det hölls tal, inte bara från ungdomsförbunden men även vår alldeles egna Anton Landehag (reds.anm: Anton är ordförande för Ungdom Mot Rasism).

Samtidigt arrangerade de underhållning med musik och dans, sålde fika och pengarna de fick in gick till uppbyggnadsarbetet av Utøya. De fick dit media, bland annat TV4:s lokala nyheter skickade dit reportrar som rapporterade om arrangemanget. Lokalgruppen kom med i ett nyhetsinslag med både intervju och bilder.

- Det var viktigt för oss inte bara att uppmärksamma denna händelse, utan att dessutom få med flera politiska aktörer som annars står emot varandra, för att visa att det finns vissa grundläggande värderingar som går igen människor emellan, oavsett deras annars tydliga ideologiska skiljaktigheter. Detta är vi oerhört glada att vi lyckas påvisa, inte minst för dem, säger Hannes.

Att synas i media, är det något som är viktigt för er när ni försöker nå ut med ert budskap och marknadsföra era arrangemang & hur tänker ni kring det?

- Media kan och ska alltid användas när man vill nå ut till allmänheten i någon större utsträckning. Att synas i media hjälper oss att nå ut med vad vi gör till de som vet minst om oss. Det innebär att de också kan vara på plats vid våra arrangemang och delta. Att synas i media upplever jag som en stor hjälp. Det är svårt att själva göra samma insats och nå ut till potentiella deltagare. Det är en ovärderlig som metod för att lyckas framföra sitt budskap. Vi har själva jobbat mycket med att få synas i media och var till och med första inslag hos TV4 Västmanland med anledning av vår manifestation.

Om ni skulle ge 5 tips till en annan lokalgrupp, vad skulle det vara?

1. Vad du än gör, så kommer du göra det utifrån dig själv. I min mening innebär detta att alltid börja med sig själv innan man blickar utåt med någon form av opinionsbildning. Läs på där du vet med dig att du inte vet tillräckligt! Ungdom Mot Rasism har många bra resurser och tips på vart du hittar det du behöver veta vad gäller frågor om rasism och allt annat användbart.

2. Sätta upp tydliga och gemensamma mål för vad ni vill åstadkomma lokalt och även hur ni vill genomföra dessa mål. Ta upp den frågan så ofta det behövs till ni har en klar idé, det hjälper.

3. Kommunikation. Glöm inte att ni är en grupp. Vikten av att se till att man kommunicerar effektivt, både mellan mötena och under dem är oerhört viktigt för att er insats ska bli värd mödan. Se till att få svar på funderingar och lösa trådar.

4. Vem? Vad? När? Går in i föregående punkt, viktig nog för att ha en egen. Man måste vara särskilt tydlig med exakt vad som sagts när något bestämts och vem som ska göra det. Notera! Se då till att arbetsfördelningen är rättvis och realistisk. Annars finns alltid risken att några få gör mest, vilket man bör undvika inom en grupp som vill framåt.

5. Om ni kommit igång med den mer grundläggande strategin och saker och ting börjar falla på plats med någon form av aktivitet, får man återigen inte glömma bort hur media kan hjälpa er att få fram era idéer och att de kommer uppmärksamma vad ni gör. När ni lyckas fånga dem en gång och allmänheten uppskattar ert direkta engagemang kan ni lita på att tv-kanalen, tidningen, radiostationen gärna kommer tillbaka nästa gång.


Författare: Ebba Friberg, styrelseledamot Ungdom Mot Rasism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar