torsdag 25 augusti 2011

Våra frågor är aldrig till salu!

Unga Synskadade är med och tar debatten och har bidragit med ett gästinlägg som publiceras här nedan:

Efter valet i höstas stod det klart att Sverige nu för första gången sedan början av 90-talet fått ett främlingsfientligt parti invalt i riksdagen. Det som tidigare hänt våra nordiska grannar, var nu också en verklighet för oss i Sverige.

En kort stunds interna diskussioner inom Unga Synskadade, resulterade i en debattartikel publicerad i flera landsortstidningar, vilket slog fast att Vår kamp inte är till salu!

Vår organisation är precis som de allra flesta andra svenska ungdomsorganisationer byggd på demokratisk grund. Vi utgår ifrån alla människors lika värde och står bakom samtliga deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi deltar nu i debatten här genom ett inlägg som i stort bygger på den redan publicerade debattartikeln.

Vi i Unga Synskadade behöver nu hela tiden, som intresseorganisation förhålla oss till dagens förändrade politiska landskap. Säkert kommer strategierna att omprövas och arbetssätten utvecklas, men kursen som utgörs av våra grundläggande värderingar ligger fast! Vi står upp för ett solidariskt samhälle där människovärdet för evigt förblir okränkbart och allas mänskliga rättigheter tillgodoses, genom att alla tillsammans är med och tar ansvar.

Främlingsfientliga krafter har tagit plats i majoriteten av landets parlamentariska församlingar på alla nivåer. Det är sådant här vi läst om i historieböckerna. Idag riktar de udden mot människor med ursprung i andra länder. Vart riktas udden imorgon? Vilka drabbas av nästa utsorteringsvåg?
Genom historien har de gett sig på religiösa, HBT-personer, oliktänkande, människor från andra länder, fackligt aktiva och personer med funktionsnedsättningar. Vi var en av de ”utvalda” grupperna under nazismens förföljelse. Det våra tidigare generationer utsatts för, gör det nödvändigt för oss att ta ställning. Vi måste kunna se våra barn i ögonen och säga att vi stod emot.
Som organisation är vi partipolitiskt och religiöst obundna, men ej neutrala. Vår "ickeneutralitet" ger oss möjlighet att ta ställning utifrån vad som tillgodoser våra behov, och vår obundenhet ger oss frihet att driva sakfrågor tillsammans med företrädare från olika partier.

Vi tar det inte för otänkbart att främlingsfientliga krafter i sin strävan att vinna lättvindig opinion och goodwill kontaktar oss, eller att de lägger konkreta förslag i sakfrågor där vi krävt förbättringar. Låt oss därför här och nu slå fast; Vår obundenhet och "ickeneutralitet" betyder aldrig att våra frågor får ställas mot andra personers människovärde och rätt till trygghet. Vår kamp för ett jämlikt, öppet och för alla tillgängligt samhälle är inte till salu!
Vårt försvar av människovärdet och vår ideologiska förankring är våra enskilt bästa vapen mot utsortering, splittring och lättvindig egoism.

När balansen mellan löften och verkliga reformer rubbas och när utlovade satsningar dröjer eller inte blir verklighet, så växer människors frustration och maktlöshet. Människor som tappar hoppet blir mottagliga för "enkla lösningar" vilket bidrar till mörka krafters tillväxt. Det är enbart med verkliga reformer och en konstruktiv debatt som människor kan återfå hopp och framtidstro.

Våra demokratiska partier bär ett särskilt ansvar för att med politiken som verktyg minimera risken för främlingsfientlig grogrund på alla samhällsområden. Inom svensk funktionshinderpolitik råder stiltje, i vilken många människor tvingats ge upp och känner maktlöshet. Det råder stort politiskt samförstånd inom en rad frågor, som om de blev verklighet skulle tillgodose våra mänskliga rättigheter. Det handlar om en jämlik skola, förutsättningar i arbetslivet, resande och att sätta stopp för den strukturella diskrimineringen. Dessa frågor förpassas allt som oftast i långa och många utredningar.

Det är inte längre okej att alla från höger till vänster ska vara rörande överens om våra rättigheter - utan att verkställa de samhällsförändringar som krävs. Det politiska samförståndet kring våra frågor är skadligt och har utvecklats till en välviljans tyranni.

Vi menar att avsaknaden av debatt och verkliga åtgärder på funktionshinderområdet har skapat ett tomrum, där mörka krafter ser sin chans att vinna inflytande. Att bryta med det osunda samförståndet är nödvändigt för att hindra främlingsfientliga partier från att utnyttja personer med funktionsnedsättningar och ställa oss mot andra samhällsgrupper. Vi uppmanar våra demokratiska partier att på allvar sätta punkt för rådande vakuum och denna välviljans tyranni.

Riksorganisationen Unga Synskadade (US)

Jakob Larsson, Ordförande

Victoria Öjefors, Vice ordförandeInga kommentarer:

Skicka en kommentar